Proview
SHOPPING CART (EMPTY)

We accept:

Undang-Undang Pendidikan di Malaysia

 

Overview   |   Table of Contents
Undang-Undang Pendidikan di Malaysia
Nov 2014


Print
RM90.00
USD 33.00
9789670735375

(All prices are valid in Malaysia, and subject to change without prior notice.)

Undang-undang pendidikan memberi impak terhadap pelbagai lapisan masyarakat, sama ada para pelajar, ibu bapa, guru, pengetua dan guru besar sekolah, pihak pentadbir mahupun pembuat dasar. Ia merangkumi berbagai aspek perundangan seperti undang-undang tort, undang-undang kontrak, undang-undang amanah, undang-undang jenayah, prosedur sivil, undang-undang perlembagaan dan undang-undang pentadbiran. Ia juga amat praktikal, dan melibatkan senario dan isu-isu harian yang berlaku di sekolah-sekolah di seluruh negara.

Buku yang amat praktikal dan mudah dibaca ini dikarang oleh seorang penulis yang mempunyai latihan yang luas lagi mendalam dalam bidang pendidikan dan undang-undang. Buku ini telah disediakan berdasarkan pengalaman penulis yang luas dan berharga untuk menjawab segala isu-isu yang berbangkit. Rujukan kerap dibuat kepada kes-kes yang terpakai, undang-undang dan arahan-arahan daripada Kementerian Pendidikan. Bagi isu-isu baru yang belum lagi diselesaikan oleh sistem mahkamah di Malaysia, pengalaman daripada luar negara telah dibawa masuk untuk membantu perbincangan dan mengarah kepada cadangan penyelesaian selanjutnya terhadap isu tersebut.

Undang-Undang Pendidikan di Malaysia mempertimbangkan topik-topik seperti kewajipan berjaga-jaga dan kecuaian, penyeliaan dalam kelas dan semasa kegiatan luar kelas, hak undang-undang pelajar, disiplin murid-murid, hukuman korporal, pelesapan dana sekolah, pengurusan harta amanah di sekolah, kewajipan kontrak sekolah dan juga murid-murid, penilaian ganti rugi dan status guru-guru di sisi undang-undang.

Buku ini harus dibaca oleh guru-guru, pihak pentadbir sekolah, murid-murid, ibu bapa dan penasihat undang-undang mereka. Buku ini boleh digunakan sebagai rujukan tersedia di semua sekolah dan semua perpustakaan awam di Malaysia.
 

CONTACT US

To find out more about any of the available special offers, please either contact your account manager or contact us using the details below:

Thomson Reuters Asia Sdn. Bhd. (1278218-W)

Suite B-5-1 & 2, Level 5, Block B Sky Park,
One City, Jalan USJ 25/1,
47650 Subang Jaya,
MALAYSIA

Tel: +603 5115 3000
Fax: +603 5115 3100

Send us an email